VÍTEJTE

Vítejte na stránkách obce Velké Janovice. Nejnovější informace naleznete v kapitole Aktuality.

O Obci

Název Velké Janovice vznikl podobně jako názvy ostatních obcí v tomto kraji, tedy podle křestního jména zakladatele.    K odlišení od ostatních Janovic  a Janoviček měly různé přívlastky například Hurbé nebo Velké. V roce 1358  se objevuje název Janovice u Dalečína, roku 1392 měly označení „in maiori“. Později se objevují i Janovice za Písečným nebo Kopřivné. Název Velké Janovice zůstal dodnes.

OBECNÍ ÚŘAD

Velké Janovice 47
Bystřice nad Pernštejnem 59301
tel: 566 573 419

Nejnovější informace

Zde najdete výňatky nejnovějších informací, které obec sdílí. Pro zobrazení všech aktualit klikni na tlačítko níže.

Upozornění

Upozorňujeme občany, že v místním vodovodu byl zjištěn vyšší výskyt coli bakterií. Voda nyní není vhodná k přímé konzumaci. Před konzumací je nutné vodu tepelně ošetřit. Omezení platí do odvolání. Děkujeme za pochopení.

číst více

Nové úřední hodiny

Upozorňujeme na trvalou změnu úředních hodin: Pondělí: 11:00 - 14:00 Úterý: 18:00 - 19:00 Pátek: 11:00 - 14:00

číst více

Poloha a infrastruktura

Velké Janovice se nachází 8 km severozápadně od Bystřice nad Pernštejnem v okrese Žďár nad Sázavou. Leží v nadmořské výšce 580 m n. m. Nejvyšším bodem v okolí je Panský kopec, který měří 672 m n. m.  Rozkládají se po obou březích Janovického potoka. Ten pramení v...

Chráněná lokalita v údolí Janovického potoka

Pozemky po obou stranách Janovického potoka a jeho levostranného přítoku západně od obce Velké Janovice byly i v období kolektivizace zemědělství obhospodařovány tradičním způsobem a zůstaly ušetřeny větších agrotechnických zásahů. Díky tomu se na nich zachovala řada...

Mlýn

Patřil také k panskému dvoru. V roce 1796 byl prodán pánem Maxmiliánem Josefem Mirtovským místnímu občanovi Antonínu Slezákovi. Originál této kupní smlouvy je uložen u pana Uhlíře, jehož rodina mlýn koupila a je jejím vlastnictvím.Původní stavení a mechanismus je...

Lidé

V roce 1643 v bylo v obci 9 domů. Roku 1663 zde bylo 5 obydlených a 5 pustých domů. Nejvíce obyvatel žilo v Janovicích v roce 1880 a to 334 v 56 popisných číslech. Pozdeji se počet snižoval na současných 128 obyvatel a 54 domů. Mladší děti denně dojíždí do Mateřské a...

Panský dvůr

Majitelem panského dvora byl v roce 1750 rod Mitrowských z Dolní Rožínky. Tehdy měl výměru 200 měřic orné půdy a 160 měřic pastvin.V roce 1898 ho prodali Josefu Lidmilovi, který byl i majitelem mlýna v Sádku u Poličky. Budovy dvora stojí ještě dnes, vlastní ho občané...

Škola

Jednotřídní škola byla otevřena pro školní rok 1895 - 1896. Vyučování začalo 4. listopadu 1895 a žáků bylo 48. Prvním učitelem byl František Schwarzer. V roce 1966 bylo ve škole pouze 7 žáků, proto bylo vyučování zrušeno.V současné době slouží jako sídlo obecního...

Historie obce

Historie obce sahá až do 14. století. V mnoha historických zdrojích je uváděna první písemná zmínka o Velkých Janovicích z roku 1364, kdy prodal Petr z Javorka své zboží v Janovicích bratrovi Jindřichovi.  V roce 1588 byly prodány se zbožím Bystřickým a dále už...

Kříže a smírčí kameny

Na Kincově paloučku býval kámen s křížem se dvěma vodorovnými rameny. Údajně pocházel ze třicetiletých válek. Švédský voják obtěžoval dívku, která zde sušila seno, a ta ho probodla vidlemi. Kámen zde ale už není. V roce 2008 rodina Babákova vybudovala další kříž. Je...

Tábor rumunské armády

12. 5. 1945 - 9. 6. 1945 Na pobyt rumunských vojáků ve Velkých Janovicích a v okolí vzpomínají autentické pamětní knihy obcí. Kronikář z Janoviček k těmto okamžikům poznamenal:"Do Janoviček přišli první vojáci v pátek 11. května. 12. května se v lese Kozejlu utábořila...

Poustevna

Spadá pod dalečínskou farnost. Základní kámen požehnal Rudolf Marian Kosík a 23. července 2005 byla stavba požehnána třináctým brněnským biskupem Vojtěchem Cikrlem.Jediným obyvatelem je zatím sestra Marie od sv. Ivana. Mělo by zde stát celkem 5 domečků, tři pro sestry...

ZAJÍMAVOSTI

Zde naleznete zajímavosti obce a jejího blízkého okolí, od historie po současnost.

Koruna vysočiny

Úřední deska

Aktuální příspěvky vyvěšené na úřední desce

Veřejná vyhláška

Oznámení o konání veřejného projednání a doručení návrhuAktualizace č. 10 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočinaa Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.

Fotogalerie

trochu řecké moudrosti

{

Když se uvažuje o tom, jak dobře spravovat obec, musí se postupovat jen podle spravedlnosti a zdravého rozumu.

- Prótagorás

řecký filozof

Adresa OÚ

Velké Janovice 47, Bystřice nad Pernštejnem 59301

Telefon OÚ

(+420) 566 573 419

E-mail OÚ 

velke.janovice@tiscali.cz

Pin It on Pinterest

Share This