VÍTEJTE

Vítejte na stránkách obce Velké Janovice. Nejnovější informace naleznete v kapitole Aktuality.

O Obci

Název Velké Janovice vznikl podobně jako názvy ostatních obcí v tomto kraji, tedy podle křestního jména zakladatele.    K odlišení od ostatních Janovic  a Janoviček měly různé přívlastky například Hurbé nebo Velké. V roce 1358  se objevuje název Janovice u Dalečína, roku 1392 měly označení „in maiori“. Později se objevují i Janovice za Písečným nebo Kopřivné. Název Velké Janovice zůstal dodnes.

OBECNÍ ÚŘAD

Velké Janovice 47
Bystřice nad Pernštejnem 59301
tel: 566 573 419

Nejnovější informace

Zde najdete výňatky nejnovějších informací, které obec sdílí. Pro zobrazení všech aktualit klikni na tlačítko níže.

Platební kalendář pro rok 2020

 Poplatek za psa do 31. 3. 2020(100 Kč/pes) Poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu do 30. 6. 2020 (500 Kč/ osoba s trvalým pobytem v obci) do 30. 9. 2020 (500 Kč/rekreační objekt) Voda pololetně - termín bude vždy upřesněn (20 Kč/m3)

číst více

Informační schůzky ke kotlíkovým dotacím

Bližší informace k připravované výzvě v rámci 3. kola kotlíkových dotací jsou součástí tiskové zprávy https://www.kr-vysocina.cz/posledni-kolo-kotlikovych-dotaci-bude-spusteno-v-nbsp-zari/d-4097016/p1=1013. Také je možné se obrátit na kontaktní e-mail...

číst více

Panský dvůr

Majitelem panského dvora byl v roce 1750 rod Mitrowských z Dolní Rožínky. Tehdy měl výměru 200 měřic orné půdy a 160 měřic pastvin.V roce 1898 ho prodali Josefu Lidmilovi, který byl i majitelem mlýna v Sádku u Poličky. Budovy dvora stojí ještě dnes, vlastní ho občané...

Mlýn

Patřil také k panskému dvoru. V roce 1796 byl prodán pánem Maxmiliánem Josefem Mirtovským místnímu občanovi Antonínu Slezákovi. Originál této kupní smlouvy je uložen u pana Uhlíře, jehož rodina mlýn koupila a je jejím vlastnictvím.Původní stavení a mechanismus je...

Škola

Jednotřídní škola byla otevřena pro školní rok 1895 - 1896. Vyučování začalo 4. listopadu 1895 a žáků bylo 48. Prvním učitelem byl František Schwarzer. V roce 1966 bylo ve škole pouze 7 žáků, proto bylo vyučování zrušeno.V současné době slouží jako sídlo obecního...

Tábor rumunské armády

12. 5. 1945 - 9. 6. 1945 Na pobyt rumunských vojáků ve Velkých Janovicích a v okolí vzpomínají autentické pamětní knihy obcí. Kronikář z Janoviček k těmto okamžikům poznamenal:"Do Janoviček přišli první vojáci v pátek 11. května. 12. května se v lese Kozejlu utábořila...

Poloha a infrastruktura

Velké Janovice se nachází 8 km severozápadně od Bystřice nad Pernštejnem v okrese Žďár nad Sázavou. Leží v nadmořské výšce 580 m n. m. Nejvyšším bodem v okolí je Panský kopec, který měří 672 m n. m.  Rozkládají se po obou březích Janovického potoka. Ten pramení v...

Historie obce

Historie obce sahá až do 14. století. V mnoha historických zdrojích je uváděna první písemná zmínka o Velkých Janovicích z roku 1364, kdy prodal Petr z Javorka své zboží v Janovicích bratrovi Jindřichovi.  V roce 1588 byly prodány se zbožím Bystřickým a dále už...

Lidé

V roce 1643 v bylo v obci 9 domů. Roku 1663 zde bylo 5 obydlených a 5 pustých domů. Nejvíce obyvatel žilo v Janovicích v roce 1880 a to 334 v 56 popisných číslech. Pozdeji se počet snižoval na současných 128 obyvatel a 54 domů. Mladší děti denně dojíždí do Mateřské a...

Poustevna

Spadá pod dalečínskou farnost. Základní kámen požehnal Rudolf Marian Kosík a 23. července 2005 byla stavba požehnána třináctým brněnským biskupem Vojtěchem Cikrlem.Jediným obyvatelem je zatím sestra Marie od sv. Ivana. Mělo by zde stát celkem 5 domečků, tři pro sestry...

Chráněná lokalita v údolí Janovického potoka

Pozemky po obou stranách Janovického potoka a jeho levostranného přítoku západně od obce Velké Janovice byly i v období kolektivizace zemědělství obhospodařovány tradičním způsobem a zůstaly ušetřeny větších agrotechnických zásahů. Díky tomu se na nich zachovala řada...

Kaple

Od roku 1892 stojí ve Velkých Janovicích kaple Panny Marie Bolestné. V těsné blízkosti je velký kříž, který se dochoval z roku 1863. Nový zvon byl do kaple zavěšen 15. srpna 1923. Ten původní musel být za války odevzdán vojenské správě pro válečené účely. Kaple byla...

ZAJÍMAVOSTI

Zde naleznete zajímavosti obce a jejího blízkého okolí, od historie po současnost.

Fotogalerie

trochu řecké moudrosti

{

Když se uvažuje o tom, jak dobře spravovat obec, musí se postupovat jen podle spravedlnosti a zdravého rozumu.

- Prótagorás

řecký filozof

Adresa OÚ

Velké Janovice 47, Bystřice nad Pernštejnem 59301

Telefon OÚ

(+420) 566 573 419

E-mail OÚ 

velke.janovice@tiscali.cz

Pin It on Pinterest

Share This