ČESKÝ PODACÍ OVĚŘOVACÍ INFORMAČNÍ NÁRODNÍ TERMINÁL

Cílem projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho universálního místa, kde je možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů. Jde tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany.

Nyní provádíme

 • Výpisy z bodového hodnocení řidiče
 • Výpisy z insolvenčního rejstříku
 • Výpisy z katastru nemovitostí
 • Výpisy z obchodního rejstříku
 • Výpisy z rejstříku trestů
 • Výpisy ze seznamu kvalifikovaný dodavatelů
 • Výpisy z živnostenského rejstříku

Ceník služeb

1. stránkakaždá další
Výpis z bodového hodnocení řidiče100,-50,-
Výpis z insolventního rejstříku100,-50,-
Výpis z katastru nemovitostí100,-50,-
Výpis z obchodního rejstříku100,-50,-
Výpis z rejstříku trestů 100,- 0,-
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů100,-50,-
Výpis z živnostenského rejstříku100,-50,-

Jaké doklady je nutné předložit?

Neveřejné evidence

Výpis z Rejstříku trestů

 • vydáme na počkání po předložení platného dokladu (občanský průkaz, cestovní pas)
 • je možné žádat i pro jinou osobu po předložení plné moci a svého dokladu totožnosti

Výpis z Bodového hodnocení řidiče

 • je nutné předložit občanský průkaz nebo cestovní pas a číslo řidičského průkazu

Veřejné evidence

Výpis z Insolventního rejstříku

 • neověřuje se totožnost žadatele
 • je nutné znát IČ, osobní údaje (jméno, příjmení, datum nar., RČ)

Výpis z Katastru nemovitostí

 • neověřuje se totožnost žadatele
 • je nutné znát název katastrálního území a číslo listu vlastnictví

Výpis z Obchodního rejstříku

 • neověřuje se totožnost žadatele
 • je nutné znát IČ organizace

Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

 • neověřuje se totožnost žadatele
 • je nutné znát IČ organizace

Výpis z Živnostenského rejstříku

 • neověřuje se totožnost žadatele
 • je nutné znát IČ podnikatele / fyzické osoby

Podrobnější informace na www.czechpoint.cz.