Historie obce sahá až do 14. století. V mnoha historických zdrojích je uváděna první písemná zmínka o Velkých Janovicích z roku 1364, kdy prodal Petr z Javorka své zboží v Janovicích bratrovi Jindřichovi. 

V roce 1588 byly prodány se zbožím Bystřickým a dále už zůstaly u Bystřického panství. Koncem 15. století jsou Janovice uváděny jako majetek pánů z Pernštejna. Později byly slučovány i s jinými obcemi, ale od roku 1698 byly s Bystřickým panstvím spojeny trvale.

Místní trati neboli části se nazývaly Kopajiny, u Kozáka, v Loučkách, ve Skalách, u Vůbce a na Podsekách. Některé se používají dodnes. 

Mezi nejstarší rody patří Vrtěna, Sklenář, Slezák, Šutera a Korbička.

V roce 1906 patřila k Janovicím i osada Lísek. Ta údajně vznikla z panského dvora, kterému říkali „U sv. Floriána“.

Obec byla elektrifikována v roce 1930. Roku 1975 proběhlo rozšíření a opravení elektrické sítě. V témže roce byla umístěna veřejná telefonní hovorna u pana Richarda Uhlíře. Od roku 1958 je v obci vlastní nezávislý gravitační vodovod. Nové hřiště je postaveno od roku 1974.

V poslední době se  z části opravily místní komunikace. Vyřešila se také otázka odpadového hospodářství zakoupením kontejneru a nedávno byla dokončena oprava vodní regulace potoka uvnitř obce. V roce 2008 byla opravena  hasičská zbrojnice, roku 2009 kaple a v roce 2010 místní obchod s potravinami.