Patřil také k panskému dvoru. V roce 1796 byl prodán pánem Maxmiliánem Josefem Mirtovským místnímu občanovi Antonínu Slezákovi. Originál této kupní smlouvy je uložen u pana Uhlíře, jehož rodina mlýn koupila a je jejím vlastnictvím.
Původní stavení a mechanismus je zachován. Náhon, lednice a mlýnské kameny jsou zastavěny a mlýn od roku 1939 vyřazen z provozu.