Dle obecně závazné vyhlášky obce Velké Janovice č. 1/2021 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je pro rok 2023 stanovena výše poplatku 600 Kč za osobu s trvalým pobytem v obci nebo za objekt k rekreaci.

Tento poplatek je možné uhradit dvěma způsoby:

1) Hotově na OÚ Velké Janovice 47

2) Bankovním převodem

Číslo účtu: 7000523751/0100
Variabilní symbol: 20231340
Specifický symbol: číslo popisné

Splatnost poplatku do 30. 6. 2023

Poplatek za psa

Číslo účtu: 7000523751/0100
Variabilní symbol: 20231341
Specifický symbol: číslo popisné

Splatnost poplatku do 31. 3. 2023