Zajímavosti

Historie, památky, příroda a více

Zajímavosti obce Velké Janovice

Poloha a infrastruktura

Velké Janovice se nachází 8 km severozápadně od Bystřice nad Pernštejnem v okrese Žďár nad Sázavou. Leží v nadmořské  . . .

Zobraz více

Chráněná lokalita

Pozemky po obou stranách Janovického potoka a jeho levostranného přítoku západně        od obce Velké Janovice byly i v období kolektivizace zemědělství obhospodařovány . . .

Zobraz Více

Kaple

Památky

Od roku 1892 stojí ve Velkých Janovicích kaple Panny Marie Bolestné. V těsné blízkosti je velký kříž, který se dochoval z roku 1863. Nový zvon byl do kaple . . .

Zobraz Více

Od historie do současnosti

Historie Velé Janovice

Historie

Historie obce sahá až do 14. století. V mnoha historických zdrojích je uváděna první písemná zmínka o Velkých Janovicích z roku 1364, kdy prodal Petr z Javorka své . . .

Zobraz více

Tábor rumunské armády

Na pobyt rumunských vojáků ve Velkých Janovicích a v okolí vzpomínají autentické pamětní knihy obcí. Kronikář z Janoviček k  . . .

Zobraz Více

Lidé Velké Janovice

Lidé

V roce 1643 v bylo v obci 9 domů. Roku 1663 zde bylo 5 obydlených a 5 pustých domů. Nejvíce obyvatel žilo v Janovicích v roce 1880 a to 334 v 56 popisných číslech. Pozdeji . . .

Zobraz Více

Adresa OÚ

Velké Janovice 47, Bystřice nad Pernštejnem 59301

Telefon OÚ

(+420) 566 573 419

E-mail OÚ 

velke.janovice@tiscali.cz

Pin It on Pinterest

Share This