Od roku 1892 stojí ve Velkých Janovicích kaple Panny Marie Bolestné. V těsné blízkosti je velký kříž, který se dochoval z roku 1863. Nový zvon byl do kaple zavěšen 15. srpna 1923. Ten původní musel být za války odevzdán vojenské správě pro válečené účely.

Kaple byla několikrát opravována, naposledy v roce 2009. Nadále slouží církevním účelům.