Jednotřídní škola byla otevřena pro školní rok 1895 – 1896. Vyučování začalo 4. listopadu 1895 a žáků bylo 48. Prvním učitelem byl František Schwarzer. V roce 1966 bylo ve škole pouze 7 žáků, proto bylo vyučování zrušeno.
V současné době slouží jako sídlo obecního úřadu.