V roce 1643 v bylo v obci 9 domů. Roku 1663 zde bylo 5 obydlených a 5 pustých domů. Nejvíce obyvatel žilo v Janovicích v roce 1880 a to 334 v 56 popisných číslech. Pozdeji se počet snižoval na současných 128 obyvatel a 54 domů.

Mladší děti denně dojíždí do Mateřské a Základní školy v Písečném, na druhý stupeň pak do Bystřice nad Pernštejnem. V současné době pouze 5 rodin soukromě hospodaří. Ostatní obyvatele zaměstnávají firmy sídlící v okolí.