Usnesení z 248. zasedání zastupitelstva obce Usnesení