Usnesení z 232. zasedání zastupitelstva obce Velké Janovice. us