Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velké Janovice za rok 2011. 0106_0001