Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod – CZ06Z a výzva k uplatnění připomínek a námitek F4DBA1C0BDDCA901

F0CCCABBDB0B3716