Usnesení z 245. zasedání zastupitelstva obce. usneseni