Usnesení z 240. zasedání zastupitelstva obce Velké Janovice usneseni