Oznámení o termínu společného jednání o návrhu Změny č. 1 územního plánu Dalečín a Výzva k uplatnění stanovisek a připomínek VV-Dal