Informace Ministerstva zdravotnictví a Krajské hygienické stanice kraje Vysočina. 0134_0001