Veřejná vyhláška – o vydání aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina opatřením obecné povahy VV