Upozorňujeme na trvalou změnu úředních hodin:

Pondělí: 11:00 – 14:00

Úterý: 18:00 – 19:00

Pátek: 11:00 – 14:00