Dle obecně závazné vyhlášky obce Velké Janovice č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je pro rok 2019 stanovena výše poplatku 500 Kč za osobu s trvalým pobytem v obci nebo za objekt k rekreaci.

Tento poplatek je možné uhradit dvěma způsoby:

1) Hotově na OÚ Velké Janovice 47

2) Bankovním převodem

Číslo účtu: 7000523751/0100
Variabilní symbol: 20191340
Specifický symbol: číslo popisné

Splatnost poplatku:

Osoby s trvalým pobytem v obci do 30. 6. 2019 
Objekty k rekreaci do 30. 9. 2019