Dle obecně závazné vyhlášky obce Velké Janovice č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je pro rok 2021 stanovena výše poplatku 600 Kč za osobu s trvalým pobytem v obci nebo za objekt k rekreaci.

Tento poplatek je možné uhradit dvěma způsoby:

1) Hotově na OÚ Velké Janovice 47

2) Bankovním převodem

Číslo účtu: 7000523751/0100
Variabilní symbol: 20211340
Specifický symbol: číslo popisné

Splatnost poplatku:

Osoby s trvalým pobytem v obci do 30. 6. 2021 
Objekty k rekreaci do 30. 9. 2021

Poplatek za psa

Číslo účtu: 7000523751/0100
Variabilní symbol: 20211341
Specifický symbol: číslo popisné

Splatnost poplatku do 31. 3. 2021