Bližší informace k připravované výzvě v rámci 3. kola kotlíkových dotací jsou součástí tiskové zprávy https://www.kr-vysocina.cz/posledni-kolo-kotlikovych-dotaci-bude-spusteno-v-nbsp-zari/d-4097016/p1=1013. Také je možné se obrátit na kontaktní e-mail kotliky@kr-vysocina.cz nebo na telefonní linku 564 602 888.