Český statistický úřad ve dnech 3. 2. – 27. 5. 2018 provede šetření za účelem získat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích.