závěrečný-účet-obce-VJ-2017-schválený

Zpráva-přezkoumání-hospodaření-2017

Fin

Rozvaha-VJ-2017

Výkaz-zisku-a-ztráty-2017-VJ

Inventarizační-zpráva-2017

Příloha-VJ-2017