Závěrečný-účet-MB-2015_návrh-ke-zveřejnění

Zpráva-o-výsledku-přezkoumání-hospodaření-dobrovolného-svazku-obcí-Mikroregion-Bystřicko-za-rok-2015