Výzva k podání nabídky a textová část zadávací dokumentace pro zadání zakázky malého rozsahu na stavební práce Výzva