VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o zahájení řízení o aktualizaci č. 1 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, návrhu opatření obecné povahy a vystavení návrhu aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina k veřejnému nahlédnutí. veřejná_vyhláška(15QAmL)