Usnesení z 244. zasedání zastupitelstva obce usneseni