Usnesení z 242. zasedání zastupitelstva obce Velké Janovice. usneseni