Usnesení z 239. zasedání zastupitelstva obce Velké Janovice. usneseni