Návrh-závěrečného-účtu-obce-Velké-Janovice-za-rok-2018

Zpráva-přezkoumání-hospodaření-2018

Rozvaha-VJ-2018

Výsledovka-VJ-2018

Fin-VJ-2018

Inventarizační-zpráva-2018