Poplatek za psa do 31. 3. 2019 
(100 Kč/pes)

Poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu

do 30. 6. 2019 
(500 Kč/ osoba s trvalým pobytem v obci)

do 30. 9. 2019 
(500 Kč/rekreační objekt)

Vodné pololetně – termín bude vždy upřesněn

(20 Kč/m3)