Oznámení o konání veřejného projednání a doručení návrhu
Aktualizace č. 10 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.

VV-Aktualizace-c.-10-Zasad-uzemniho-rozvoje-KV