Schválený-závěrečný-účet-obce-VJ-2019

Zpráva-přezkoumání-hospodaření-2019

Fin-2019-VJ

Inventarizační-zpráva-2019-VJ

Výsledovka-2019-VJ

Rozvaha-2019-VJ