Upozorňujeme všechny, kteří ještě nemají zaplaceny poplatky pro rok 2020:

  • Poplatek za psa – splatnost 31. 3. 2020
  • Poplatek za svoz a likvidaci komunálních odpadů (občané s TP v obci) – splatnost 30. 6. 2020
  • Poplatek za svoz a likvidaci komunálních odpadů (majitelé nemovitostí bez TP v obci) – splatnost 30. 9. 2020

Výše uvedené poplatky neprodleně uhraďte hotově v úředních hodinách na Obecním úřadě Velké Janovice nebo bezhotovostním převodem. Návod na bezhotovostní převod je zveřejněn na webových stránkách obce nebo na úřední desce.

Upozorňujeme, že neuhrazený poplatek může být zastupitelstvem obce zvýšen až na trojnásobek!