Účast je nutné potvrdit na: https://fb.me/e/2je4Hr2OJ