Poplatek za svoz a likvidaci odpadů

Dle obecně závazné vyhlášky obce Velké Janovice č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je pro rok 2020 stanovena výše poplatku 500 Kč za osobu s trvalým pobytem v obci nebo za objekt k rekreaci.

Tento poplatek je možné uhradit dvěma způsoby:
1) Hotově na OÚ Velké Janovice 47
2) Bankovním převodem

Číslo účtu: 7000523751/0100
Variabilní symbol: 20201340
Specifický symbol: číslo popisné

Splatnost poplatku:
Osoby s trvalým pobytem v obci do 30. 6. 2020
Objekty k rekreaci do 30. 9. 2020

Poplatek za psa

Dle obecně závazné vyhlášky obce Velké Janovice č. 1/2019 o místním poplatku ze psů je pro rok 2020 stanovena výše poplatku 100 Kč za psa. Nového psa je nutné nejprve přihlásit na OÚ!!!

Tento poplatek je možné uhradit dvěma způsoby:
1) Hotově na OÚ Velké Janovice 47
2) Bankovním převodem

Číslo účtu: 7000523751/0100
Variabilní symbol: 20201341
Specifický symbol: číslo popisné

Splatnost poplatku do 31. 3. 2020