aktuality

Změna úředních hodin

Ve čtvrtek 15. 11. 2018 a v pátek 16. 11. 2018 jsou úřední hodiny zrušeny.

Informace o kvalitě pitné vody

Vlivem sucha a nedostatku pitné vody čerpáme vodu ze schválených zdrojů, které nejsou běžně používány. To pravděpodobně způsobilo, že pH vody v naší obci je vyšší - hodnota 9,8. Vyšla také hraniční hodnota trichlormethanu. Obě hodnoty nepředstavují zdravotní riziko.

Výsledky fotosoutěže

Výsledky fotosoutěže

Nové pohlednice

V září 2018 Obec Velké Janovice vydala dvě nové pohlednice. Jsou v prodeji na Obecním úřadě a v obchodě ve Velkých Janovicích.

Pozvánka na oslavu sté poutní mše v obci Velké Janovice

Pozvánka na oslavu sté poutní mše v obci Velké Janovice

Dne 16. září 2018 se koná poutní mše svatá ke cti Panny Marie Bolestné při výročí 100 let od první poutní mše svaté sloužené ve velkých Janovicích (1918 - 2018).

Odpolední program:
- od 14 hodin zahraje kapela Jásalka
- v 17 hodin proběhne vyhodnocení celoroční fotografické soutěže

Po celé odpoledne:
- zpřístupněna výstava fotografií, které soutěžily v celoroční soutěži
- zpřístupněna výstava fotografií a dokumentů týkajících se historie kaple Panny Marie Bolestné ve Velkých Janovicích

Informační zpravodaj CSS č. 5

Informační zpravodaj CSS č. 5

Novinky ve vydávání cestovních pasů od 1. .7 2018

Novinky ve vydávání cestovních pasů od 1. .7 2018

Veřejná sbírka Nemocnice Nové Město na Moravě

Informace k placení poplatků za svoz a uložení komunálních odpadů pro rok 2018

Dle obecně závazné vyhlášky obce Velké Janovice č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je pro rok 2018 stanovena výše poplatku 500 Kč za osobu s trvalým pobytem v obci nebo za objekt k rekreaci.

Tento poplatek je možné uhradit dvěma způsoby:

1) Hotově na OÚ Velké Janovice 47

2) Bankovním převodem

Číslo účtu: 7000523-751/0100
Variabilní symbol: 20181340
Specifický symbol: číslo popisné

Splatnost poplatku:

Platební kalendář pro rok 2018

Poplatek za psa do 31. 3. 2018 
(100 Kč/pes)

 

Poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu

do 30. 6. 2018 
(500 Kč/ osoba s trvalým pobytem v obci)

do 30. 9. 2018 
(500 Kč/rekreační objekt)

 

Vodné pololetně - termín bude vždy upřesněn