aktuality

Změna úředních hodin

13. 8. 2018 jsou úřední hodiny zrušeny.

Novinky ve vydávání cestovních pasů od 1. .7 2018

Novinky ve vydávání cestovních pasů od 1. .7 2018

Veřejná sbírka Nemocnice Nové Město na Moravě

Informace k placení poplatků za svoz a uložení komunálních odpadů pro rok 2018

Dle obecně závazné vyhlášky obce Velké Janovice č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je pro rok 2018 stanovena výše poplatku 500 Kč za osobu s trvalým pobytem v obci nebo za objekt k rekreaci.

Tento poplatek je možné uhradit dvěma způsoby:

1) Hotově na OÚ Velké Janovice 47

2) Bankovním převodem

Číslo účtu: 7000523-751/0100
Variabilní symbol: 20181340
Specifický symbol: číslo popisné

Splatnost poplatku:

Platební kalendář pro rok 2018

Poplatek za psa do 31. 3. 2018 
(100 Kč/pes)

 

Poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu

do 30. 6. 2018 
(500 Kč/ osoba s trvalým pobytem v obci)

do 30. 9. 2018 
(500 Kč/rekreační objekt)

 

Vodné pololetně - termín bude vždy upřesněn

Pronájem místnosti

Obecní zastupitelstvo schválilo možnost pronájmu vybavené místnosti (kuchyňská linka s teplou vodou, sporák, rychlovarná konvice, lednička, …) na oslavy a podobné akce. Je nutné nahlásit si termín na Obecním úřadě.

Jednorázový poplatek činí 300 Kč.