aktuality

Změna úředních hodin

Ve čtvrtek 22. 3. 2018 jsou úřední hodiny zrušeny.

Bystřicko čte dětem ve Velkých Janovicích

Bystřicko čte dětem ve Velkých Janovicích

Výsledek Tříkrálové sbírky

V sobotu 6. ledna 2018 proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka. Letošní výtěžek činí 9 551 Kč. Jménem Charity ČR všem děkujeme.

Více informací:

http://www.farnostijimramovska.cz/index.php?r=7&idcl=1524

http://www.trikralovasbirka.cz/

Informace k placení poplatků za svoz a uložení komunálních odpadů pro rok 2018

Dle obecně závazné vyhlášky obce Velké Janovice č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je pro rok 2018 stanovena výše poplatku 500 Kč za osobu s trvalým pobytem v obci nebo za objekt k rekreaci.

Tento poplatek je možné uhradit dvěma způsoby:

1) Hotově na OÚ Velké Janovice 47

2) Bankovním převodem

Číslo účtu: 7000523-751/0100
Variabilní symbol: 20181340
Specifický symbol: číslo popisné

Splatnost poplatku:

Platební kalendář pro rok 2018

Poplatek za psa do 31. 3. 2018 
(100 Kč/pes)

 

Poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu

do 30. 6. 2018 
(500 Kč/ osoba s trvalým pobytem v obci)

do 30. 9. 2018 
(500 Kč/rekreační objekt)

 

Vodné pololetně - termín bude vždy upřesněn

Pronájem místnosti

Obecní zastupitelstvo schválilo možnost pronájmu vybavené místnosti (kuchyňská linka s teplou vodou, sporák, rychlovarná konvice, lednička, …) na oslavy a podobné akce. Je nutné nahlásit si termín na Obecním úřadě.

Jednorázový poplatek činí 300 Kč.