aktuality

Výsledky fotosoutěže

Výsledky fotosoutěže

Nové pohlednice

V září 2018 Obec Velké Janovice vydala dvě nové pohlednice. Jsou v prodeji na Obecním úřadě a v obchodě ve Velkých Janovicích.

Informační zpravodaj CSS č. 5

Informační zpravodaj CSS č. 5

Novinky ve vydávání cestovních pasů od 1. .7 2018

Novinky ve vydávání cestovních pasů od 1. .7 2018

Veřejná sbírka Nemocnice Nové Město na Moravě

Informace k placení poplatků za svoz a uložení komunálních odpadů pro rok 2018

Dle obecně závazné vyhlášky obce Velké Janovice č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je pro rok 2018 stanovena výše poplatku 500 Kč za osobu s trvalým pobytem v obci nebo za objekt k rekreaci.

Tento poplatek je možné uhradit dvěma způsoby:

1) Hotově na OÚ Velké Janovice 47

2) Bankovním převodem

Číslo účtu: 7000523-751/0100
Variabilní symbol: 20181340
Specifický symbol: číslo popisné

Splatnost poplatku:

Platební kalendář pro rok 2018

Poplatek za psa do 31. 3. 2018 
(100 Kč/pes)

 

Poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu

do 30. 6. 2018 
(500 Kč/ osoba s trvalým pobytem v obci)

do 30. 9. 2018 
(500 Kč/rekreační objekt)

 

Vodné pololetně - termín bude vždy upřesněn

Pronájem místnosti

Obecní zastupitelstvo schválilo možnost pronájmu vybavené místnosti (kuchyňská linka s teplou vodou, sporák, rychlovarná konvice, lednička, …) na oslavy a podobné akce. Je nutné nahlásit si termín na Obecním úřadě.

Jednorázový poplatek činí 300 Kč.