e-Deska

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška - Finanční úřad pro Kraj Vysočina

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

Veřejná vyhláška

Oznámení zveřejnění návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina ve znění Aktualizace č. 1.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina

Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina

Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy

Usnesení

Usnesení

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

Návrh rozpočtu Mikroregionu Bystřicko na rok 2016

Návrh rozpočtu Mikroregionu Bystřicko na rok 2016

Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina

Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina