e-Deska

Závěrečný účet Mikroregionu Bystřicko

Závěrečný účet Mikroregionu Bystřicko

Závěrečný účet obce Velké Janovice

Závěrečný účet obce Velké Janovice

Veřejná vyhláška

Oznámení zahájení řízení o Aktualizaci č. 2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina na udržitelný rozvoj území.

Cena vodného za rok 2015

Cena vodného za rok 2015

Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina

Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina

Záměr na prodej a směnu pozemků č. 2/2016

Záměr na prodej a směnu pozemků č. 2/2016

Záměr na prodej pozemku č. 1/2016

Záměr na prodej pozemku č. 1/2016

Usnesení

Usnesení z 248. zasedání zastupitelstva obce

Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí

Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí

Oznámení o termínu společného jednání o návrhu Změny č. 1 územního plánu Dalečín

Oznámení o termínu společného jednání o návrhu Změny č. 1 územního plánu Dalečín a Výzva k uplatnění stanovisek a připomínek