e-Deska

Veřejná vyhláška

VV - Oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina pro společné jednání a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.

Záměr č. 3/2018

Záměr č. 3/2018

Záměr 2/2018

Záměr 2/2018

Stanovení počtu členů zastupitelstva

Stanovení počtu členů zastupitelstva

Usneseni

Usneseni

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

Rozpočtové opatření č. 5/2018

Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina

Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina

Návrh závěrečného účtu obce Velké Janovice za rok 2017

Návrh závěrečného účtu obce Velké Janovice za rok 2017

Rozpočtové opatření č. 5/2018

Rozpočtové opatření č. 5/2018

Poskytnutí informace

Poskytnutí informace