e-Deska

Usnesení

Usnesení z 215. zasedání zastupitelstva obce Velké Janovice.

Veřejná vyhláška

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení o zahájení řízení o aktualizaci č. 1 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, návrhu opatření obecné povahy a vystavení návrhu aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina k veřejnému nahlédnutí.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

Pozvánka na 215. zasedání zastupitelstva obce Velké Janovice.

Ceny vody za rok 2011

Ceny vody za rok 2011

Návrh rozpočtu Mikroregionu Bystřicko pro rok 2012

Návrh rozpočtu Mikroregionu Bystřicko pro rok 2012