e-Deska

Závěrečný účet

Závěrečný účet obce Velké Janovice za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velké Janovice

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce, které se koná v pátek 5. dubna 2013 ve 20 hodin.

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška

Návrh rozpočtu Mikroregionu Bystřicko na rok 2013

Návrh rozpočtu Mikroregionu Bystřicko na rok 2013

Usnesení

Usnesení

Pozvánka

Pozvánka

Oznámení o době a místě konání voleb

Oznámení o době a místě konání voleb

Usnesení

Usnesení

Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška obce Velké Janovice č. 1/2011 o místních poplatcích.