e-Deska

Usnesení

Usnesení z 217. zasedání zastupitelstva Obce Velké Janovice.

Závěrečný účet Mikroregionu Bystřicko za rok 2011

Závěrečný účet Mikroregionu Bystřicko za rok 2011

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

Pozvánka na 217. zasedání zastupitelstva obce.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velké Janovice za rok 2011.

Závěrečný účet za rok 2011

Závěrečný účet obce Velké Janovice za rok 2011.

Usnesení

Usnesení z 216. zasedání Zastupitelstva obce Velké Janovice.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

Usnesení

Usnesení z 215. zasedání zastupitelstva obce Velké Janovice.

Veřejná vyhláška

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení o zahájení řízení o aktualizaci č. 1 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, návrhu opatření obecné povahy a vystavení návrhu aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina k veřejnému nahlédnutí.