e-Deska

Usnesení

Usnesení

Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška obce Velké Janovice č. 1/2011 o místních poplatcích.

Oznámení o době a místě konání voleb

Oznámení o době a místě konání voleb

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

První zasedání okrskové volební komise

První zasedání okrskové volební komise

Návrh rozpočtu na rok 2013

Návrh rozpočtu na rok 2013

Usnesení

Usneseni

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

Usnesení

Usnesení

Pozvánka

Pozvánka na 222. zasedání zastupitelstva obce