e-Deska

Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy

Usnesení

Usnesení

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

Návrh rozpočtu Mikroregionu Bystřicko na rok 2016

Návrh rozpočtu Mikroregionu Bystřicko na rok 2016

Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina

Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška

Oznámení

o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina pro společné jednání a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Vyjádření o existenci sítí

Vyjádření o existenci sítí

Oznámení o vydání opatření obecné povahy

Oznámení o vydání opatření obecné povahy