e-Deska

Stanovení minimálního počtu členů volebních okrsků

Stanovení minimálního počtu členů volebních okrsků

Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy

Usnesení

Usnesení

Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina

Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

Tvarohový dort bez pečení

Závěrečný účet Mikroregionu Bystřicko

Závěrečný účet Mikroregionu Bystřicko

Závěrečný účet obce Velké Janovice

Závěrečný účet obce Velké Janovice

Veřejná vyhláška

Oznámení zahájení řízení o Aktualizaci č. 2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina na udržitelný rozvoj území.

Cena vodného za rok 2015

Cena vodného za rok 2015

Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina

Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina