e-Deska

Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina

Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina

Záměr na prodej a směnu pozemků č. 2/2016

Záměr na prodej a směnu pozemků č. 2/2016

Záměr na prodej pozemku č. 1/2016

Záměr na prodej pozemku č. 1/2016

Usnesení

Usnesení z 248. zasedání zastupitelstva obce

Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí

Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí

Oznámení o termínu společného jednání o návrhu Změny č. 1 územního plánu Dalečín

Oznámení o termínu společného jednání o návrhu Změny č. 1 územního plánu Dalečín a Výzva k uplatnění stanovisek a připomínek

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška - Finanční úřad pro Kraj Vysočina

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

Veřejná vyhláška

Oznámení zveřejnění návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina ve znění Aktualizace č. 1.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina

Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina