e-Deska

Oznámení o době a místě konání voleb

Oznámení o době a místě konání voleb

Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina

Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina

Jmenování zapisovatele OVK

Jmenování zapisovatele OVK

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Usnesení

Usnesení

Rozpočtové opatření č. 7/2018

Rozpočtové opatření č. 7/2018

Stanovení počtu členů okrskové volební komise

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky

Rozpočtové opatření č. 6/2018

Rozpočtové opatření č. 6/2018