Informace o kvalitě pitné vody

Vlivem sucha a nedostatku pitné vody čerpáme vodu ze schválených zdrojů, které nejsou běžně používány. To pravděpodobně způsobilo, že pH vody v naší obci je vyšší - hodnota 9,8. Vyšla také hraniční hodnota trichlormethanu. Obě hodnoty nepředstavují zdravotní riziko.

Tags: