Platební kalendář pro rok 2017

Poplatek za psa do 30. 3. 2017
(100 Kč/pes)

 

Poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu

do 30. 6. 2017
(400 Kč/ osoba s trvalým pobytem v obci)

do 30. 9. 2017
(400 Kč/rekreační objekt)

 

Vodné pololetně - termín bude vždy upřesněn

(15 Kč/m3)

Tags: