Nově vydané obecně závazné vyhlášky obce

Nově vydané obecně závazné vyhlášky obce platné od 1. 1. 2016:

OZV č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

http://www.velkejanovice.cz/node/74

 

OZV č. 2/2015 o místních poplatcích

http://www.velkejanovice.cz/node/74

Tags: