Památky

Kaple

kaple

 

 

 

 

Od roku 1892 stojí ve Velkých Janovicích kaple Panny Marie Bolestné. V těsné blízkosti je velký kříž, který se dochoval z roku 1863. Nový zvon byl do kaple zavěšen 15. srpna 1923. Ten původní musel být za války odevzdán vojenské správě pro válečené účely.

Kaple byla několikrát opravována, naposledy v roce 2009. Nadále slouží církevním účelům.

Škola

skolaJednotřídní škola byla otevřena pro školní rok 1895 - 1896. Vyučování začalo 4. listopadu 1895 a žáků bylo 48. Prvním učitelem byl František Schwarzer. V roce 1966 bylo ve škole pouze 7 žáků, proto bylo vyučování zrušeno.
V současné době slouží jako sídlo obecního úřadu.

Panský dvůr

dvur

 

 

 

Majitelem panského dvora byl v roce 1750 rod Mitrowských z Dolní Rožínky. Tehdy měl výměru 200 měřic orné půdy a 160 měřic pastvin.
V roce 1898 ho prodali Josefu Lidmilovi, který byl i majitelem mlýna v Sádku u Poličky.
Budovy dvora stojí ještě dnes, vlastní ho občané obce.

Mlýn
Patřil také k panskému dvoru. V roce 1796 byl prodán pánem Maxmiliánem Josefem Mirtovským místnímu občanovi Antonínu Slezákovi. Originál této kupní smlouvy je uložen u pana Uhlíře, jehož rodina mlýn koupila a je jejím vlastnictvím.
Původní stavení a mechanismus je zachován. Náhon, lednice a mlýnské kameny jsou zastavěny a mlýn od roku 1939 vyřazen z provozu.

Poustevna

poustevna Spadá pod dalečínskou farnost. Základní kámen požehnal Rudolf Marian Kosík a 23. července 2005 byla stavba požehnána třináctým brněnským biskupem Vojtěchem Cikrlem.
Jediným obyvatelem je zatím sestra Marie od sv. Ivana. Mělo by zde stát celkem 5 domečků, tři pro sestry a dva pro hosty.

Kříze a smírčí kameny
Na Kincově paloučku býval kámen s křížem se dvěma vodorovnými rameny. Údajně pocházel ze třicetiletých válek. Švédský voják obtěžoval dívku, která zde sušila seno, a ta ho probodla vidlemi. Kámen zde ale už není.

zelezny

 

 

 

 

Od roku 1935 stojí pod obcí u silnice železný kříž.

 

zitkuv krizV roce 1936 rodina Zítkova vybudovala mramorový kříž při cestě do Dalečína.

 

suterovi

 

 

 

 

 U silnice na začátku obce stojí kříž z Nedvědického mramoru. Přestěhovala ho sem rodina Šuterova ze svého hrobu v Dalečíně.

krizV roce 2008 rodina Babákova vybudovala další kříž. Je asi 1 km pod obcí směrem k Písečnému.

Ve Velkých Janovicích byla nalezena sekyrka z mladší doby kamenné, která je uložena v bystřickém muzeu.